Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapie

Canisterapie 

 

je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchamidepresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie zná tyto formy: aktivaceterapieedukace a krizová intervence.

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Formou terapie – po stanovení si cíle s klientem – lze úzce spolupracovat s logopedemfyzioterapeutempedagogempsychologemergoterapeutemgerontologempsychoterapeutem, zdravotním personálem atd.

Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod.).

 

Canisterapie s wheatnem

Wheaten je velmi empatické stvoření, avšak i tak není canisterapie pro každého. My se věnujeme canisterapii pár let, neb pracuji jako terapeut s dlouhodobě duševně nemocnými. A canisterapie mé psy baví a tudíž se mi i spojují s prací. 

 

Přikládám sem i odkaz na naší spřátelenou CHS Bien Amis, která se canisterapii věnuje o krapet více než my ZDE 

 

 

Canisterapie s whippetem

Whippet je velmi energické stvoření, ale když je potřeba umí se uklidnit a krásně s člověkem fungovat. Zde je doopravdy velmi důležité dát na povahu. Whippeti jsou mnohdy křehká stvoření. Nevím, zda máme doopravdy takové štěstí na psy a nebo náš whippet je prostě vychováván teriéry, avšak my s whippetem canisterapii děláme a neskutečně si to užívá. 

 

 

can2.jpg

ch-c.jpg

can3.jpg

ch-c2.jpg

can.jpg